Systém pro zjištění stavu baterií elektrických vozidel Autocom AVILOO

Unikátní přístroj / systém pro objektivní komplexní testování stavu vysokonapěťových baterií elektrických vozidel (BEV) a plug-in hybridních vozidel (PHEV) zejména aktuálního zdravotního stavu baterie (SoH) v procentech (2 testy FLASH a PREMIUM) s vystavením oficiálního zkušebního protokolu / certifikátu.

Výhody při použití Autocom AVILOO
- získání potřebných informací o baterii nezávisle na typu vysokonapěťové baterie a značky vozidla BEV / PHEV
- získání důvěry zákazníků
- umožnění správnějšího stanovení ceny elektrického vozidla
- snadné používání
- testovací zprávy o bateriích
- certifikát baterie s osvědčením TÜV
- certifikace CARA

SoH je zkratka pro "State of Health", což je stav baterie čistě elektrického nebo plug-in hybridního vozidla. Abychom věděli, v jakém stavu je baterie elektrického nebo plug-in hybridního vozidla, je třeba určit její SoH. Elektromobilita je však stále mladé odvětví, ve kterém neexistují jednotné standardy a normy. Absence norem také znamená, že neexistuje jednotná metoda pro výpočet stavu baterie / zdraví baterie (SoH).

Výpočet zdravotního stavu baterie AVILOO vychází z vytěžitelné energie v kWh. Extrahovatelná / odebraná energie v kWh je srovnatelná s objemem nádrže v litrech benzínu nebo nafty, kterou lze odebrat z vozidla se spalovacím motorem.

Zdravotní stav (SoH) se vypočítává pomocí složitých výpočtů, algoritmů a modelů. Dva důležité faktory, které se při výpočtu zohledňují, jsou kompenzace teploty a kompenzace rychlosti vybíjení (druh / typ stylu jízdy). Aby byla zajištěna teplotní nezávislost během testu baterie, je každý výsledek měření kompenzován na teplotu baterie 25°C. Pro zajištění nezávislosti na rychlosti vybíjení během testu baterie je každý výsledek měření kompenzován pro rychlost vybíjení typickou pro cyklus WLTP.
Miliony datových bodů relevantních pro baterii z vozidla jsou v reálném čase přenášeny do platformy AVILOO Battery Data Platform. Po dokončení vybíjení jsou přenesená data ověřena a je analyzován zdravotní stav (SoH) trakční baterie.
Všechna data jsou analyzována a převedena na srovnatelný výsledek na serverech AVILOO s použitím potřebných kompenzačních faktorů.

Kontrola / test vysokonapěťových baterií elektrických a plug-in hybridních vozidel
Autocom AVILOO je jedním z mála řešení pro testování skutečného stavu vysokonapěťových baterií elektrických vozidel. Provádění testů snadné a získat lze úplnou zprávu o stavu baterie.
Je potřeba pouze přístroj Autocom AVILOO, který se zapojí do zásuvky OBD vozidla.
Výsledky testu jsou uživateli přístroje zaslány e-mailem.

2 testy – FLASH a PREMIUM
Lze si vybrat ze dvou testů. FLASH nebo PREMIUM. Oba poskytnou informace o stavu baterie v reálném čase. Zkontroluje se tak stav baterie, stav nabití (SoC), zdravotní stav (SoH) a mnoho dalšího.

■ Autocom AVILOO FLASH TEST
Jedná se o nejrychlejší test na světě, kdy analýza funkčnosti baterie čistě elektrického vozidla (BEV) nebo plug-in-hybridu (PHEV) je hotová za 3 minuty na zaparkovaném vozidle. Tento test má výsledek v podobě AVILOO Score, které je nezávislé na výrobci vozidla / baterie, je založené na různých testovacích datech a představuje kombinaci aktuálních naměřených hodnot a historických dat. Celková spotřeba energie, počet nabití a plných cyklů, jízdní chování atd. jsou interpretovány aplikacemi BIG DATA a integrované do AVILOO Score. Čím vyšší AVILOO Score, tím lepší stav baterie. Pokud jsou při testu zjištěné nějaké rizikové hodnoty, je vydána zpráva (tzv. červená vlajka) s poukazem na druh závady.

Následně je k dispozici testovací zpráva / protokol (FLASH TEST REPORT). Základní části jsou Použití a historie vysokonapěťové baterie (např. cykly rychlého a normálního nabíjení, histogram SoC a DoD atd.), Výkon vysokonapěťové baterie (např. analýza napětí a teploty článků atd.), Řídící jednotka vysokonapěťové baterie (kontrola signálů a výpočtů řídící jednotky baterie), Komunikační rozhraní vozidla (kontrola komunikace přes diagnostické rozhraní, věrohodnost a kvalita dostupných signálů) a Zdravotní stav baterie / SoH (načítá se z vlastního systému správy baterií výrobce).

Jak se provádí Autocom AVILOO FLASH TEST?
1. Přístroj AVILOO Box se připojí na rozhraní OBD vozidla.
2. Počká se až začne blikat žlutá LED. Test začíná. Testující se posadí do vozidla a zapne zapalování vozidla.
3. Test trvá přibližně 3 minuty, pak se rozsvítí na přístroji zelená LED. Tím je test ukončený.
4. Na e-mailu testujícího se prakticky ihned objeví testovací zpráva (Autocom AVILOO FLASH TEST REPORT).

■ Autocom AVILOO PREMIUM TEST
Nejkomplexnější test baterie, ale také časově náročnější. Stav baterie se zjišťuje během jízdy, kdy se baterie z nabití na 100 % vybije na 10 % maximálně během 7 dní. Jde samozřejmě i o nezávislé zjištění stavu zdraví baterie (SoH). Uvádí se v %. Aktuální hodnota SoH je klíčovým údajem certifikátu baterie (BATTERY CERTIFICATE - TÜV). Ten obsahuje i řadu dalších údajů, například aktuální kapacitu baterie v porovnání s kapacitou nové baterie, dojezd testovaného elektrického vozidla, který je ještě k dispozici v porovnání s dojezdem s novou baterií, stav nabití baterie (SoC) na začátku a na konci testu, minimální a maximální napětí článku baterie naměřeného během testu, minimální a maximální teplotu článku baterie během testu atd. Pochopitelně také údaje o testovaném elektrickém vozidle.
Zmíněný certifikát baterie dostane testující e-mailem během 2 pracovních dnů po ukončení testu.

Jak se provádí Autocom AVILOO PREMIUM TEST?
1. Přístroj AVILOO Box se připojí na rozhraní OBD vozidla. Případně se přístroj uloží v kabině na bezpečné místo a zabrání se nadměrnému natažení či přiskřípnutí dodaného kabelu k přístroji.
2. Baterie vozidla se nabije na 100 % (SoC).
3. Otevře se e-mailová aplikace na mobilu / smartphonu testujícího, klikne se na odkaz na test baterie AVILOO, který byl testujícímu zaslán, otevře se karta prohlížeče, postupuje se podle pokynů na ní a počká se na pozitivní zprávu o spárování.
4. Testující osoba se posadí, zapne si bezpečnostní pás a zapne zapalování vozidla. Za 30 s se zobrazí pozitivní zpráva o spárování.
5. Kliknutím na „Spustit test“ se začnou zaznamenávat data v testovací aplikaci.
6. S vozidlem se normálně jezdí do doby, kdy je baterie z původního 100 % nabití nabitá už jen na 10 %. Na to je vyhrazena doba do 7 dní. Dále se postupuje podle e-mailových pokynů Po testu baterie.
7. Na e-mailu testujícího se během 2 pracovních dnů objeví testovací certifikát (Autocom AVILOO BATTERY CERTIFICATE).

Cenové podmínky (ceny bez DPH)
Úhrada za využívání přístroje / systému Autocom AVILOO se skládá ze dvou částí:

● pronájem přístroje
   na minimálně 12 měsíců za Kč 14.000,- (to odpovídá měsíčnímu paušálu Kč 1.167,-)
+
● platba za jednotlivé testy
   za FLASH test ... Kč 1.300,-
   za PREMIUM test ... Kč 1.800,-

Pokud by zákazník požadoval od firmy UNIVER, spol. s r.o., resp. od UNIVER Mobility s.r.o., jednorázově provedení některého z obou uvedených testů, je třeba to konzultovat a dohodnout individuálně.
Fakturace je prováděna pravidelně 1x měsíčně (měsíční paušál + platba za provedené testy).

autocom_aviloo.jpg