Výkon a kapacita baterie

Výkon baterie (kW)

Výkon baterie závisí na jejím vnitřním odporu. Vnitřní odpor baterie ovlivňuje maximální výkon, kterým lze baterii vybíjet nebo nabíjet, a ovlivňuje tepelné ztráty uvnitř baterie. Je tedy zásadní pro dynamiku elektromobilu a délku nabíjení.

Čím nižší bude vnitřní odpor, tím vyšší výkon. Ten obvykle udáváme ve wattech (W) nebo kilowattech (kW). V elektrotechnice se počítá výkon nejčastěji jako napětí (ve voltech V) krát proud (v ampérech A).


Kapacita baterie (kWh)

Pro dojezd elektromobilu je zásadní kapacita baterie. Čím nižší kapacita, tím logicky i kratší dojezd elektromobilu. Kapacita baterie elektromobilu se uvádí ve watt hodinách (Wh) nebo kilo watt hodinách (kWh). Vyjadřuje je to, jaký maximální výkon je baterie schopná dodávat po dobu jedné hodiny. Někdy se kapacita uvádí v Ah. Pokud je třeba zjistit, kolik je přibližně v baterii uloženo energie (Wh), musí se tento údaj vynásobit ještě napětím baterie (V) podle vzorce Wh = Ah x V.